Bedrijfskundig advies en de meerwaarde voor uw bedrijf!

Soms krijg ik de vraag gesteld wat bedrijfskunde nu eigenlijk is en waar de meerwaarde ligt voor de ondernemer om De Bedrijfsarchitect in te schakelen.
“Welk probleem/ uitdaging help je oplossen of op welke wijze creëer/ontwikkel je dan een beter/ fijner bedrijf?”

Bedrijfskunde is echt een vakgebied dat verder kijkt dan één punt.
Zeg maar gerust: “kijkend vanuit een helikopterview naar de eigen organisatie én de marktomgeving”. Waar sommige vakgebieden alleen maar inzoomen op 1 gebied kijkt de Bedrijfsarchitect dus interdisciplinair.

Er wordt op een diverse fronten zowel naar (inrichting van) de eigen organisatie als naar de marktomgeving gekeken.

De Bedrijfsarchitect kijkt hoe doelstellingen van de organisatie kunnen worden bereikt, resultaten worden verbeterd en waar mogelijk geborgd en zoomt in op de kansen en bedreigingen in de markt.

Enkele vragen die bijvoorbeeld voor een ondernemer essentieel zijn:

  • Wat wil mijn klant? Hoe bereik ik mijn klant? Hoe sluit ik aan op het heden en de toekomst? Hoe voeg ik als organisatie waarde toe? Hoe is mijn organisatie ingericht?
    Ik heb een personeelsbestand, maar ga ik met dit team mijn doelen behalen?
    Wat is mijn visie, wat is mijn missie, hoe zijn mijn processen ingericht etc.
    (Het op de juiste wijze inrichten van processen zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat vaak de kosten omlaag kunnen en er perfect / beter kan worden aangesloten op de wensen en behoeften vanuit de klant). Mooi om te zien dat procesmanagement en marketing elkaar versterken!

De Bedrijfsarchitect kan worden ingeschakeld voor:

- Marketingadvies.
- Organisatie & strategisch advies.
- Management van bedrijfsprocessen.
- Verandermanagement.

 

Wil je meer informatie, wil je weten wat de Bedrijfsarchitect voor jouw bedrijf kan betekenen of eens een kop koffiedrinken? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Jeroen Vriens BBA
Telefoon: 06 18 68 66 98