privacyverklaring
PDF – 299.9 KB 217 downloads

 

Privacy Statement van De Bedrijfsarchitect B.V.

 
Introductie

Met deze Privacy Verklaring informeert  De Bedrijfsarchitect B.V.  (hierna: “ De Bedrijfsarchitect” )  
u over het feit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken, beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  te handelen.

De Bedrijfsarchitect  waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.debedrijfsarchitect.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. De Bedrijfsarchitect levert adviesdiensten voor bedrijfskundig advies aan bedrijven en instellingen en onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor informatievoorziening aan -en communicatie met- (zakelijke) klanten en prospects.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die De Bedrijfsarchitect kan vastleggen tijdens uw contacten met De Bedrijfsarchitect , zoals wanneer u onze website bezoekt, u contact met ons opneemt, enzovoort.

In dit privacy statement staat aangegeven welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

 

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.debedrijfsarchitect.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming die op 25 mei 2018 van kracht geworden is.

 

 

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons) gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van De Bedrijfsarchitect . Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de privacyverklaring hebben opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw toestemming weer in te trekken.

 

Vragen en/of klachten

Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden van De Bedrijfsarchitect en/of specifiek www.debedrijfsarchitect.nl, kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres is jeroen@debedrijfsarchitect.nl
De Bedrijfsarchitect B.V. wil je er tevens op wijzen dat u (indien de inspanningen van de Bedrijfsarchitect niet tot het gewenste resultaat heeft geleidt)  de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons) gegevens die wij verwerken:

 • Naam Bedrijf / organisatie
 • Voor en Achternaam contactpersoon.
 • Functie contactpersoon
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IBAN Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Locatiegegevens
 • Geslacht

Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens

De Bedrijfsarchitect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De Bedrijfsarchitect analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Social media

Op deze site van De Bedrijfsarchitect staat een verwijzing naar de facebookpagina van De Bedrijfsarchitect  en het twitteracount van de Bedrijfsarchitect.  Dit doen wij om specifieke content van onze website te delen via social media en vice versa om de bezoekers aan deze website optimaal te kunnen informeren met actuele informatie.

Lees de privacyverklaringen van Facebook en twitter om te weten hoe zij met privacy omgaan. Hieronder voor alle gemak, de link naar hun privacyverklaring:

https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation

De bedrijfsarchitect gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid tenzij De Bedrijfsarchitect van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt.

Bewaartermijn

De Bedrijfsarchitect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden bewaard conform onderstaande tabel.


Categorie Persoonsgegevens | 
Bewaartermijn na afloop overeenkomst | Doel opslag persoonsgegevens

 Personalia                                         7 jaar                                                                            Klantcontact / overeenkomst

Adres                                                     7  jaar                                                                          Klantcontact / overeenkomst

Telefoonnummer                            7  jaar                                                                          Klantcontact / overeenkomst

Email adres                                        7 jaar                                                                           Klantcontact / overeenkomst

IP-adres                                               7  jaar                                                                          Klantcontact / overeenkomst

 

 

Verstrekking (persoons) gegevens aan derden

De Bedrijfsarchitect  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat tenminste de hostingleverancier,  (partij voor hosting van de website en email) en het administratiekantoor  welke een eigen privacyverklaring  hanteren.

Met  de hostingleverancier en het administratiekantoor zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin is vastgelegd dat zij aan de nieuwe privacywetgeving AVG voldoen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bedrijfsarchitect  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een  computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jeroen@debedrijfsarchitect.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

 

Beveiliging

De Bedrijfsarchitect  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeroen@debedrijfsarchitect.nl

Monitoren website gedrag en cookies

De bedrijfsarchitect  maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikservaring.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

De Bedrijfsarchitect gebruikt functionele, analystische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u dan over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Links naar websites

Op deze website van De Bedrijfsarchitect staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en we raden u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

 

Aanpassen privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.debedrijfsarchitect.nl worden gepubliceerd.

 

Contactgegevens

De Bedrijfsarchitect B.V.

Sint Maartenslaan 35
6039 BJ Stramproy
Telefoon: 06-18686698
KvK –nummer: 72108568
E-mail: jeroen@debedrijfsarchitect.nl