Bent u tevreden?                     Ontwikkel!   
Bent u niet tevreden?            Verander!

 

De bedrijfsarchitect zet bedrijfskundige kennis en ervaring in voor structurele verbetering van de bedrijfsvoering. Ik houd me bezig met úw bedrijf én de marktomgeving.  Vanuit verschillende (bedrijfskundige) inzichten worden uitdagingen bekeken en er een samenhangend en bruikbaar verhaal  van gemaakt. 

Met nadruk richt ik mij op starters en reeds gevestigde ondernemingen binnen het MKB en  help bij het neerzetten en ontwikkelen van een nog beter en goed lopend bedrijf.  Dit doe ik door het inzetten van actuele bedrijfskundige (praktijk)kennis . Een programma-aanpak op maat wordt geboden, waarbij  naar de  wensen en uitdagingen gekeken wordt en de focus gelegd kan worden op:

| Marketingadvies | Organisatie & Strategisch advies |
  Procesoptimalisatie | Verandermanagement |

Tegenwoordig is verandering vaak de enigste constante. Bedrijven moeten aan steeds hogere eisen voldoen en van de ondernemer wordt steeds meer gevraagd. 
Dit betekent dat de bedrijfsvoering effectiever en slagvaardiger zal moeten zijn en dat periodiek gekeken moet worden of de juiste koers nog gevaren wordt.

Mijn ervaring is dat er vaak veel (vak)kennis aanwezig is binnen een organisatie, maar dat in veel gevallen een bedrijf het als een uitdaging ziet om de aanwezige  kunde
en vakmanschap over de bühne te krijgen of te implementeren om het gewenste resultaat te bereiken. 

Graag help ik u bij het (uit)bouwen van uw bedrijf dat zichtbaar en mooier is, op een fundament van een solide (interne) organisatie.
Het gaat er uiteindelijk  om dat u goed onderbouwd uw beslissingen kunt nemen en kunt blijven ondernemen en/of groeien zoals u wenst.
U bent immers de regisseur van uw eigen (bedrijfs)film: "Grip op de zaak!" 

WELKOM IN ONDERNEMEND NEDERLAND EN WELKOM BIJ DE BEDRIJFSARCHITECT!